1/1

   EDUKACINĖ PASKAITA  „SENOJO LIETUVIŲ TIKĖJIMO LEGENDOS“

Skirta klasėms: 3-6

Kaina mokiniui: 3 EUR

Renginio trukmė: 45 min.

Galimas mokinių skaičius vienoje teikiamoje paslaugoje: 15 - 60

Edukacinio užsiėmimo metu skaitomos dvi legendos: „Perkūno žinyčia“ ir „Lizdeika“. Kiekviena kūrinio pastraipa yra išaiškinama moksleiviams, suprantamai modeliuojant tuometę istorinę, kultūrinę, globalinę, socialinę Lietuvos istoriją. Moksleiviai paskaitos metu pamato daug vaizdinės medžiagos, graviūrų, paimtų iš įvairių senųjų istorinių šaltinių, archeologinės medžiagos, iliustruojančios iki krikščioniškos kultūros bei religijos detales. Vaikai diskutuoja ir atsakinėja į užduodamus klausimus, padedančius išsiaiškinti senojo lietuvių tikėjimo detales bei simboliką. Taip pat mokomasi, kaip suprasti senuosius vietovardžius ar asmenvardžius su užkoduotais lietuvių deivių ir dievų pavadinimais. Vaikai vaizdų pagalba pamato sąsajas tarp legendos ir mokslo įrodytų tiesų, jiems legenda nebeskamba kaip pasaka, o kaip dar vienas šalies istoriją  padedantis įsisavinti šaltinis.

Nuotolinė edukacinė paskaita bus transliuojama gyvai, pasitelkiant Power Point parengtą medžiagą, lydimą edukatoriaus gyvo bendravimo. Transliacijos gali būti vedamos ZOOM, Google Meet platformų pagalba.

Edukacijų organizatorius  „Promo day“

+370 6867779 / El.p: info@vaikuvasaros.lt

www.vaikuvasaros.lt